Privacy- en cookieverklaring Wij Wonen

PRIVACY

Via www.wij-wonen.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Wij Wonen acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 

 • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • U eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te verkrijgen, te corrigeren of te verwijderen.

Wooove (www.wooove.nl)  is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen beschreven in deze privacy- en cookieverklaring. Hierin leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welke doelen, en welk gebruik wij maken van cookies. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

 

Voor het contact dat Wooove verzorgt, via o.a. een online helpdesk, is onze klant (bijvoorbeeld de eigenaar van het betreffende vastgoedproject) verantwoordelijk. Raadpleeg ook de privacyverklaring van de betreffende organisatie. Bij het bieden van een online helpdesk treedt Wij Wonen als bewerker op voor de betreffende partij.

 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde persoonsgegevens bij ons achter. Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Eventuele persoonsgegevens die middels een chatbericht, e-mail of contactformulier aan ons worden verzonden.

DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van toegang tot onze website www.Wij Wonen.nl;
 • Het opnemen van contact met u, indien hierom door u wordt verzocht;
 • Het doen van een inkomenscheck, ID-check, bankcheck en eventuele andere controles alvorens een huurovereenkomst met u te sluiten;
 • Het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
 • Het verbeteren en evalueren van onze website en diensten;
 • Het versturen van onze nieuwsbrief;
 • Het kunnen bieden van een chatdienst waarin u ons vragen kunt stellen over onze dienst.

BEWAARTERMIJNEN

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doelen te bereiken.

Gegevens die u ons toestuurt via een chatbericht, een e-mail of contactformulier, bewaren wij totdat wij uw verzoek volledig hebben afgehandeld, en daarna nog zes maanden om eventuele vervolgvragen te kunnen beantwoorden.

Wanneer wij gegevens ontvangen in het kader van een overeenkomst die wij met u sluiten, bewaren wij de gegevens voor zover nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarna bewaren uw gegevens enkel nog voor zover wet- of regelgeving dat vereist.

 

CONTACTFORMULIER

Wij bieden een contactformulier, waarmee u ons vragen kunt stellen over onze producten. Hierbij vult u uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in. Daarnaast bevat uw vraag mogelijk persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens om uw vraag of verzoek te kunnen afhandelen.

 

BEVEILIGING

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd.

•               Alle gegevens worden op beveiligde servers in Europa bewaard

•               De databases zijn direct gekoppeld aan het project van Wij – Wonen, waarvoor u inschrijft en worden niet gedeeld met andere eigenaren van woningen.

•               De databases zijn alleen toegankelijk via een beveiligde inlog door bevoegde medewerkers van Wij Wonen, alle activiteiten worden gelogd.

•               Wooove gebruikt systemen van Eye-Move, Nieuwbouw office of OSRE voor een beveiligde opslag van gegevens.

 

VERSTREKKEN AAN DERDEN

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan de volgende partijen (dit is noodzakelijk om onze goederen en diensten te kunnen leveren):

 • Een webontwikkelaar;
 • Partijen die voor ons mailings verzorgen;
 • Hostingbedrijven;
 • Vastgoedbeheerder(s);
 • Overheidsinstellingen (alleen naar aanleiding van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of rechterlijke uitspraak die ons tot afgifte van gegevens verplicht).

 

COOKIES

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (waaronder een PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Wij Wonen of die van een derde partij.

Op onze website worden cookies gebruikt om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies);
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies);
 • Klantinteractiecookies, om mogelijk t.z.t. een chatfunctie beschikbaar te maken;
 • Het internetaanbod voor u interessanter te maken middels het tonen van reclame welke aansluit bij uw belangstellingen (advertentiecookies).

 

TECHNISCHE EN FUNCTIONELE COOKIES

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er bijvoorbeeld cookies worden gebruikt om lettertypes goed te renderen, om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken, of om een zoekterm te onthouden waarop wordt gezocht binnen de website of een gekozen filter.

 

ANALYTISCHE COOKIES

Deze site gebruikt Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om ons informatie over de effectiviteit van onze campagnes te kunnen bieden. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Google kan, echter, informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in het Privacybeleid van Google.

 

ADVERTENTIECOOKIES

Deze site maakt gebruik van de advertentie cookies, zodat het online advertentieaanbod voor u kan worden verbeterd en wij inzicht kunnen verkrijgen in onze campagneprestaties. Middels de cookies wordt aan u als websitebezoeker een uniek cookie-ID gekoppeld, zodat u onder andere niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien te krijgt, en zodat wij en derde partijen u advertenties kunnen tonen die op uw vermoedelijke interesses zijn afgestemd (aan de hand van uw click- en surfgedrag). Aangezien deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies, vragen wij voor het plaatsen hiervan dan ook eenmalig uw toestemming. Wij maken gebruik van de volgende advertentiecookies, zie ook de privacyverklaringen van de betreffende partijen:

 • AppNexus
 • BidSwitch
 • BlueKai
 • Improve Digital
 • Krux Digital
 • OpenX
 • Platform 161
 • Rubicon
 • Rhythmone Beacon
 • Semasio
 • ADTECH

BidSwitch, BlueKai, Krux Digital, OpenX, en Rubicon zijn gevestigd in de Verenigde Staten

 

KLANTINTERACTIECOOKIES

Er wordt een cookie geplaatst van Tawk.to. Dit cookie gebruiken wij om een live chat te kunnen verzorgen, waarmee u vragen kunt stellen over onze dienst. Zie privacyverklaring van deze partijLet op: Het privacybeleid van derde partijen kan regelmatig wijzigen.

 

IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browser instellingen te wijzigen (bekijk uw browserhulppagina voor exacte instructies). Wanneer u alleen de cookies voor Google Analytics en de werking van de website en maar niet de advertentie cookies wilt accepteren, kunt u de instelling in uw browser “Cookies van derde aanbieders blokkeren” kiezen. Let op: de meeste websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

 

VERWIJDEREN VAN COOKIES

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

 

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacy & cookie policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen (wanneer de gegevens niet correct of niet langer relevant zijn).

U kunt ons eveneens verzoeken om een kopie van uw gegevens in een gangbaar formaat.

Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@wooove.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 020 – 261 5612 op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

 

WIJZIGINGEN VAN DEZE PRIVACY- & COOKIEVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy & cookie policy aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

CONTACT

Mocht u na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

 

Website:                                                     https://www.Wij-Wonen.nl

Postadres:                                                  Wooove B.V.

Entrada 500

1114 AA Amsterdam – Duivendrecht

Telefoonnummer:                                  020-2615612

E-mailadres:                                             info@wooove.nl

 

Deze privacy- & cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 1 mei 2020.